Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.Информация за нас
“ ДНД ЕООД ” ЕООД (Администраторът), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК BG114686158, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул.“Климент Охридски“№56, e-mail:dichev.dilyan@gmail.com


2.Нашето отношение към Вашите лични данни
ДНД ЕООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел,  и  респ. какви са Вашите права.
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

3.Какви лични данни обработваме за Вас?
Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете/заплатите наши услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да направим резервация, нито да ви предоставим оферта. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за наем на автомобил. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:
А. Общи данни, за да Ви индивидуализираме
• Трите имена, единен граждански номер, личен номер или дата на раждане на чужденец
• Данни по паспорт или лична карта;
• Данни от свидетелство за управление на МПС;
• Постоянен адрес, както и адрес на пребиваване на територията на страната, ако сте чужденец;
• Данни за контакт - телефонен номер и електронен адрес (имейл);
• При регистрация в сайта ни – имена, електронен адрес, парола;
• Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;
• Данни от кредитна/дебитна карта, както и други банкови детайли;
• GPS тракинг на наетите автомобили;
• Записи от видео камери, когато посещавате нашите офиси за наемане на автомобил, сервизи или паркинги, с цел охрана и осигуряване на сигурност.

Б. Лични данни, които ни предоставяте за други лица
Имате възможност да добавите някого като допълнителен шофьор или да направите резервация от името на друго лице. В такива случаи, трябва да се уверете, че този човек е информиран, че данните му се предоставят на нас, както и че е запознат с Политиката ни за поверителност на личните данни. Това е Ваша отговорност.


4.С каква цел обработваме Вашите данни?
А. Резервиране на автомобил
Използваме преди всичко Вашите лични данни, за да направим и администрираме Вашата резервация и за договора за наем
Б. Създаване на профил
При създаване на профил в нашата платформа, можете да управлявате своите резервации и да управлявате личните си настройки и предпочитания. Той също така улеснява извършването на бъдещи резервации.
В. Защита на правен интерес
В някои случаи може да се наложи да използваме Вашите лични данни при защита и разрешаване на съдебни спорове, регулаторни проверки, обжалване на фишове и актове от КАТ и др.

5.На какви правни основания обработваме Вашите данни?
Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели и правни основания:
А. Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор
• Установяване на самоличността на клиента;
• Извършване на резервация на даден автомобил;
• Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
• Изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура
• Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.
Б. Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение
• изпълнение на задължения във връзка с разпоредбите на Закона за движение по пътищата; 
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
• предоставяне на информация на съда и органи на реда.
В. Обработване на данните въз основа на наш законен интерес
• извършване на видеонаблюдение в нашите търговски и административни обекти.


6.Сигурност
ДНД ЕООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.



7.Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ДНД ЕООД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служителите на ДНД ЕООД по следните начини: 
Email: dichev.dilyan@gmail.com
Телефон: +359 887514921
Или на място в търговските обекти на дружеството.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана според законовите промени от 20.05.2018 г.

Rent a car Pleven
Автомобили под наем в Плевен

Наемете избран от Васавтомобил за 5 минути

Контакти

5800 Плевен
ж.к. Дружба I
ул. „Свети Климент Охридски“ 56

0887 514 921

064 / 870 963

Работно време

Понеделник - Петък

8:00 - 18:00 ч.

Събота

8:00 - 14:00 ч.
  АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ

За нас

КОНТАКТИ

ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

0887514921

BG EN

момент...